Zakodowana – Fotorelacja

1 spotkanie – Integracja z wyobraźnią

 • warsztaty integracyjno – dramowe
 • warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnie przestrzenną
 • warsztaty budowania historii

2 spotkanie – Spacer Historyczny po ulicy Złotej z ekspertem 

 • historyczny spacer po ulicy przygotowany przez Hilę Marcinkowską
 • wywiady z mieszkańcami (praca w grupach) – zbieranie ciekawych opowieści o wybranych kamienicach
 • dokumentacja fotograficzna ulicy
 • poczęstunek dla uczestników

3 spotkanie – Wizyta w Archiwum Państwowym z ekspertem

zbieranie informacji o poszczególnych kamienicach i ważnych miejscach 

4 spotkanie – działania projektowe Zespół Twórców cz. 1

 • ustalenie zespołów zadaniowych
 • uporządkowanie zebranego materiałów o ulicy Złotej
 • zaplanowanie poszczególnych działań zespołów
 • przygotowanie projektu pracy
 • dokonanie wyboru techniki wykonania pracy
 • poczęstunek dla uczestników

5 spotkanie – działania projektowe Zespół Twórców cz. 2

 • praca nad realizacją poszczególnych projektów uczniów
 • poczęstunek dla uczestników

6 spotkanie – Finał projektu – Wystawa twórczości uczniów pt: „Zakodowana historia”

 • wykład podsumowujący dotyczący historii ulicy Złotej
 • wprowadzenie do wystawy – Natalia Zawartka – Ignaszak, 
 • wystawa prac uczestników
 • poczęstunek uroczysty poczęstunek dla zaproszonych gości i uczestników