Wspieramy Kaliska Inicjatywę Miejską w Projekcie Kultura na Trawie – Kultura na Podwórkach

Projekt „Kultura na trawie – Kultura na podwórkach” jest organizowany przez Kaliska Inicjatywę Miejską jako dalszy ciąg projektu „Kultura na trawie”. W ramach tegorocznej edycji spotkamy się trzy razy: 3 lipca i 28 sierpnia „na trawie” oraz 14 sierpnia „na podwórkach”.

Partnerem projektu ponownie jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Nasza Fundacja chce wesprzeć działania KIM podczas Kultury na Podwórkach.

„Kultura na trawie” będzie wydarzać się w niedzielne popołudnia w Parku Miejskim. Zaczynamy od godzinnego koncertu w wykonaniu różnych muzyków prezentujących rozmaity repertuar. Po koncertach najmłodsi uczestniczy będą mogli wziąć udział w rozwijających kreatywność warsztatach plastycznych. Na trawie będą miały miejsce także działania teatralne i parateatralne, spektakle, bajko-czytania oraz wystawy prac kaliskich artystów.

„Kultura na podwórkach” to próba oswojenia na powrót przestrzeni pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Chcemy porozmawiać o znaczeniu – przeszłym i możliwym – podwórek dla mieszkańców. Działania na podwórkach są skierowane głównie do dzieci i młodzieży mieszkających na danej dzielnicy. Zamienimy podwórka w przestrzeń artystyczną. W ramach Akademii Artystycznej dzieci zobaczą spektakl plenerowy, wezmą udział w warsztatach cyrkowych, przygotują własne instrumenty muzyczne, by w finale warsztatów wykonać koncert dla rodziców. Dorosłych chcielibyśmy – przez ankietę i warsztaty – zapytać o ich potrzeby jako mieszkańców.