Zamigana lektura

Przedstawiamy nasze pierwsze dzieło  „Calineczka” J.Ch. Andersena

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. 

PARTNERZY PROJEKTU:

Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych