Zamigana Lektura – Mały książę

Przedstawiamy Państwu pierwsze w Polsce tłumaczenie Małego Księcia na Polskie Język Migowy (PJM)

ZAPRASAMY!

PARTNERZY PROJEKTU:

PARTNERZY PROJEKTU:

PROJEKT REALIZOWANY: