fundacja

Jak to się zaczęło….. wiele wspólnego „razem” – przestrzeń, kolor, wyobraźnia, działanie.
Agnieszka Wypych, Natalia Zawartka – Ignaszak, Majka Graf na co dzień spotykamy się we wspólnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.  Zrealizowałyśmy razem kilka projektów, różnimy się od siebie jednocześnie doskonale się uzupełniając, a co najważniejsze mamy jeden cel! Chcemy animować, wspierać i tworzyć warunki dla rozwoju kultury i sztuki w Kaliszu. Dlatego po wielu twórczych dyskusjach, wizjach, wypisanych długopisach, zużytych kredkach – stało się!!!
Powstała FUNDACJA KWADRATURA, swoista przestrzeń wypełniona tym, co chcemy zrobić i poza to, co chcemy wyjść. Kwadrat jest symbolem tego, co zamknięte i dopełnione, ale i tego by zrobić krok do przodu w nieznaną przestrzeń. Wyjść poza!

Chcąc powiedzieć więcej KWADRAT to: stabilność, solidność, materialność
i poczucie bezpieczeństwa. Jeden z najpopularniejszych znaków symbolicznych przy czym symbol statyczny, często widziany w relacji i w przeciwieństwie do koła, symbol ograniczoności w przeciwieństwie do nieograniczoności. Ponadto symbol czterech stron świata, absolutna doskonałość, silna żeńska natura. Przyporządkowano mu także przestrzeń, porządek, doskonałą organizację. Często stosowany jako plan świątyń, ołtarzy, miast lub jako architektoniczna jednostka w romańskim systemie wiązanym. W Chinach zarówno wszechświat, jak i ziemia uchodziły za kwadratowe. Pitagorejczycy widzieli w kwadracie symbol zjednoczonego działania czterech żywiołów, a tym samym sił Afrodyty, Demeter, Hestii i Hery. Według Platona kwadrat, obok koła, ucieleśnia absolutne piękno. C.G. Jung widzi
w kwadracie symbol ciała, rzeczywistości ziemskiej, reprezentuje świat materii, a więc wszystko to, co związane jest ze świadomym widzeniem świata wokół nas…

Proste linie w kwadracie coś oddzielają i otwierają, wskazują kierunek stając się wektorem zdarzeń. Przed nami otwierają się drzwi możliwości, w których nie zabraknie ciekawych i niezwykłych inicjatyw. Ta nowa przestrzeń staje się dla nas znakiem, za którym chcemy podążać, a zwartą w nim informacje przyjąć za swoją i jej przestrzegać.

Kwadratura

kwadratura_02-01

MISJA

Animujemy, wspieramy by tworzyć wspólną przestrzeń społecznych zdarzeń.

WIZJA

Dzięki naszym działaniom Kalisz stanie się miejscem kreatywnej przestrzeni współpracy.